Seachem
Seachem Flourish Trace™
Flourish Trace ™ ธาตุอาหารเสริมสำหรับตู้ปลาไม้น้ำ Overview Flourish Trace™ supplies a broad range of trace elements demonstrated to be necessary for proper plant health and growth (see below for signs of deficiencies). Trace elements are normally depleted by utilization, oxidation and precipitation. The latter two processes occur more rapidly than with other micronutrients. This makes it important to restore trace elements on a regular basis. Flourish Trace™ is safe for invertebrates such as shrimp. We normally recommend one start with Flourish® and/or Flourish Tabs™ . These provide a broad range of micro-nutrients (vitamins, amino acids) and micro and trace elements (iron, manganese, nickel, cobalt, etc) that will enhance plant health and growth. If the growth rate is substantial the trace elements are often utilized more rapidly than the other components in Flourish®, thus in this case it would be beneficial to also employ Flourish Trace™ along with Flourish® and/or Flourish Tabs™. Sizes: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 2 L, 4 L
Signs of Trace Element Deficiencies
 • Boron : Death of stem and root apical meristem, leaves twisted, young tissue most affected
 • Cobalt : used for nitrogen fixation, same as nitrogen deficiency signs (stunted growth)
 • Copper : Young leaves dark green, twisted, wilted, tip remains alive
 • Manganese : Chlorosis of young leaves, with smallest veins remaining green, necrosis between veins
 • Molybdenum : Chlorosis, twisting, death of young leaves
 • Zinc : Reduced leaf size, shortened internodes, chlorosis, spotted leaves, older leaves most affected
 • Nickel : lack of germination or seed formation, required for iron absorption
Directions Dosage Calculator Use 1 capful (5 mL) for every 80 L (20 US gallons) twice a week. When using in conjunction with Flourish® , dose on alternate days.
mL
จำนวน
ราคา
-
180.-
295.-
425.-
900.-
2,800.-
แชร์:
|
รายละเอียด
รีวิว

Flourish Trace ™
ธาตุอาหารเสริมสำหรับตู้ปลาไม้น้ำช่วยให้สามารถได้บ่อยกว่าอาหารเสริมอื่นๆ

Overview
Flourish Trace™ supplies a broad range of trace elements demonstrated to be necessary for proper plant health and growth (see below for signs of deficiencies). Trace elements are normally depleted by utilization, oxidation and precipitation. The latter two processes occur more rapidly than with other micronutrients. This makes it important to restore trace elements on a regular basis. Flourish Trace™ is safe for invertebrates such as shrimp.

We normally recommend one start with Flourish® and/or Flourish Tabs™ . These provide a broad range of micro-nutrients (vitamins, amino acids) and micro and trace elements (iron, manganese, nickel, cobalt, etc) that will enhance plant health and growth. If the growth rate is substantial the trace elements are often utilized more rapidly than the other components in Flourish®, thus in this case it would be beneficial to also employ Flourish Trace™ along with Flourish® and/or Flourish Tabs™.

Sizes: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 2 L, 4 L

Signs of Trace Element Deficiencies
 • Boron : Death of stem and root apical meristem, leaves twisted, young tissue most affected
 • Cobalt : used for nitrogen fixation, same as nitrogen deficiency signs (stunted growth)
 • Copper : Young leaves dark green, twisted, wilted, tip remains alive
 • Manganese : Chlorosis of young leaves, with smallest veins remaining green, necrosis between veins
 • Molybdenum : Chlorosis, twisting, death of young leaves
 • Zinc : Reduced leaf size, shortened internodes, chlorosis, spotted leaves, older leaves most affected
 • Nickel : lack of germination or seed formation, required for iron absorption

Directions
Dosage Calculator
Use 1 capful (5 mL) for every 80 L (20 US gallons) twice a week. When using in conjunction with Flourish® , dose on alternate days.

ไม่พบข้อมูล
แนะนำสินค้า
Seachem Acid Buffer™
ขนาด 70 กรัม
Acid Buffer™ Adjusts pH to 5.0—8.0 Designed for use in planted aquariums  ปรับ pH เป็น 5.0—8.0 ออกแบบมาเพื่อใช้ในตู้ปลาที่ปลูกไม้น้ำ
Seachem Neutral Regulator®
ขนาด 50 กรัม
Neutral Regulator® Adjusts pH to neutral (pH 7.0) from either a low or high pH ปรับ pH ให้เป็นกลาง (pH 7.0) จาก pH ต่ำหรือสูง
JBL ProSilent a100 , a200 , a300 , a400
ขนาด 3000 กรัม
JBL ProSilent a100 , a200 , a300 , a400 ปั๊มลมสำหรับตู้ปลาน้ำจืดและน้ำเค็มตั้งแต่ 40 ถึง 150 ลิตร ,a200 50 ถึง 300 ลิตร ,a300 100 ถึง 400 ลิตร,a400 200 ถึง 600 ลิตร
BOOST CICHLID HIGH GROWTH FORMULA CARNIVORE
ขนาด 100 กรัม
BOOST CICHLID HIGH GROWTH FORMULA CARNIVORE - บูสท์ อาหารปลาหมอสีกินเนื้อ สูตรเร่งโต เม็ดกึ่งลอยกึ่งจม
Seachem Matrix™
ขนาด 250 กรัม
Matrix™High capacity biofiltration Controls ammonia, nitrite, and nitrate เมทริกซ์™วัสดุการกรองชีวภาพความจุสูงควบคุมแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรต
Seachem StressGuard™
ขนาด 50 กรัม
StressGuard™ Reduces stress when handling or transporting fish ยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับปลา ลดอาการเครียดให้ปลาระหว่างเดินทาง เปลี่ยนตู้ หรือกักโรค ช่วยให้แผลหายเร็ว  
Seachem MultiTest™ Phosphate
ขนาด 100 กรัม
MultiTest™ Phosphate Measures inorganic phosphate to less than 0.05 mg/L วัดอนินทรีย์ฟอสเฟตให้น้อยกว่า 0.05 มก. / ล
Seachem Discus Trace™
ขนาด 250 กรัม
Discus Trace™ Trace elements supplement for discus องค์ประกอบการติดตามเสริมสำหรับปอมปาดัวร์
Seachem MultiTest™ Reef Special
ขนาด 100 กรัม
MultiTest™ Reef Special Combines the Phosphate, Silicate, and Iodine/Iodide kits  รวมชุดวัดค่า ฟอสเฟตซิลิเกตและไอโอดีน / ไอโอไดด์ สำหรับตู้ปลาทะเล
SAKURA KOI HIGH GROWTH (Sinking)
ขนาด 550 กรัม
Sakura High Growth Formula (Shinking) - ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต (เม็ดจม)
Seachem MultiTest™ Marine pH & Alkalinity
ขนาด 100 กรัม
MultiTest™ Marine pH & Alkalinity  น้ำยาวัดค่า Marine pH & Alkalinity ในชุดเดียว
Seachem Flourish Trace™
ขนาด 50 กรัม
Flourish Trace ™ ธาตุอาหารเสริมสำหรับตู้ไม้น้ำ