Seachem

Seachem ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปีและมีการขายในขณะนี้ในกว่า60 ประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ Seachem ทุกตัวได้รับการทดสอบจากห้องปฏิการทางวิทยาศาสตร์ และยังครอบคลุมการใช้งาน สัตว์น้ำจืด น้ำทะเล ประการัง และบ่อน้ำ ตลอดตนการเลี้ยงสัตว์และนก ซึ่งรวมถึงบัฟเฟอร์ สารปรับสภาพน้ำ สารกรอง ยา และชุดทดสอบ ลุ่มผลิตภัณฑ์ Seachem ที่เป็นที่ยอมรับในทั่วโลก และมีประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันในท้องตลาด ประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานระดับสูงที่เรากำหนดไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Seachem เรามุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพนั้น และเราบริษัท พีซีเอ็น แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เราได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยกว่า 39 รายการ ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุกรอง และชุดทดสอบค่าน้ำ ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อกับเราได้แล้ววันนี้