SAKURA KOI

    ซากุระโค่ย อาหารปลาคาร์ฟแบรนด์ไทย ที่ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีเหมือนอาหารปลาคาร์ฟจากญี่ปุ่นเพื่อให้คนไทยได้ใช้อาหารปลาที่ดีในราคาประหยัด

ในอนาคตยังมีการพัฒนาให้อาหารปลาตอบโจทย์นักเลี้ยงปลามากขึ้น

SAKURA KOI : High Growth Formula 1.25kg

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต โปรตีน 42%

ประกอบด้วยโปรตีน จากแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูงประกอบไปด้วย หนอนไหม เนื้อปลา ตับปลาหมึก และตัวเคย ซึ่งอุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของ ปลาแฟนซีคาร์พให้เจริญเติบโต และวิตามินที่จำเป็นต่อปลาอีกหลายชนิดมีขนาดเม็ด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต โปรตีน 42%

ประกอบด้วยโปรตีน จากแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูงประกอบไปด้วย หนอนไหม เนื้อปลา ตับปลาหมึก และตัวเคย ซึ่งอุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของ ปลาแฟนซีคาร์พให้เจริญเติบโต และวิตามินที่จำเป็นต่อปลาอีกหลายชนิดมีขนาดเม็ด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : High Growth Formula 4kg

เม็ดลอย : 240 บาท

เม็ดจม  : 290 บาท

เม็ดลอย : 820 บาท

SAKURA KOI : High Growth Formula 6.5kg

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต โปรตีน 42%

ประกอบด้วยโปรตีน จากแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูงประกอบไปด้วย หนอนไหม เนื้อปลา ตับปลาหมึก และตัวเคย ซึ่งอุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของ ปลาแฟนซีคาร์พให้เจริญเติบโต และวิตามินที่จำเป็นต่อปลาอีกหลายชนิดมีขนาดเม็ด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

เม็ดลอย : 1,295 บาท

เม็ดจม  : 1,460 บาท

SAKURA KOI : GROWTH & PERFECT WHITE FORMULA 1.25 kg 

เม็ดลอย : 280 บาท

ซากุระโค่ย สูตรเร่งขาว เพื่อสุขภาพ โปรตีน 38%

สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพ ออกแบบเพื่อการเติบโตที่เหนือกว่า ปรับผิวขาวของปลาให้สมบูรณ์ขึ้น อย่างมีประสิทธภาพ เหมาะสำหรับ ผู้เลี้ยงที่ต้องการ

ให้ปลา ล่ำ ขาว สุขภาพดี ประกอบด้วย วีทเจิร์ม , กระเทียม สารประกอบอุดมไปด้วย วิตามินซี และวัตถุดิบคุณภ่าพดีมากมาย มีขนาดเม็ด 3 size

S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : GROWTH & PERFECT WHITE FORMULA 4 kg 

เม็ดลอย : 900 บาท

ซากุระโค่ย สูตรเร่งขาว เพื่อสุขภาพ โปรตีน 38%

สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพ ออกแบบเพื่อการเติบโตที่เหนือกว่า ปรับผิวขาวของปลาให้สมบูรณ์ขึ้น อย่างมีประสิทธภาพ เหมาะสำหรับ ผู้เลี้ยงที่ต้องการ

ให้ปลา ล่ำ ขาว สุขภาพดี ประกอบด้วย วีทเจิร์ม , กระเทียม สารประกอบอุดมไปด้วย วิตามินซี และวัตถุดิบคุณภ่าพดีมากมาย มีขนาดเม็ด 3 size

S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : COLOR BOOSTING FORMULA 1.25 kg 

เม็ดลอย : 360 บาท

ซากุระโค่ย สูตรเร่งสี เพื่อสุขภาพ โปรตีน 40%

สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพ ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาชั้นสีบนตัวปลาให้มาพร้อมคุณภาพผิวที่ดี ทั้งยังมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและสุจภาพี่ดีของปลาด้วย ประกอบด้วย พริก , สาหร่ายสไปลูรินา , รำข้าว , กระเทียม , เนื้อปลา , วีทเจิร์ม เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : COLOR BOOSTING FORMULA 4 kg 

เม็ดลอย : 1,140 บาท

ซากุระโค่ย สูตรเร่งสี เพื่อสุขภาพ โปรตีน 40%

สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพ ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาชั้นสีบนตัวปลาให้มาพร้อมคุณภาพผิวที่ดี ทั้งยังมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและสุจภาพี่ดีของปลาด้วย ประกอบด้วย พริก , สาหร่ายสไปลูรินา , รำข้าว , กระเทียม , เนื้อปลา , วีทเจิร์ม เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : GROWTH & COLOR 2IN1 FORMULA 1.25 kg 

เม็ดลอย : 195 บาท

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต & เร่งสี 2in1 เพื่อสุขภาพ โปรตีน 38%

สูตรใหม่ ออกแบบมาเพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มสีสันของปลในอาหารมื้อเดียว ด้วยคุณประโยชน์นี้สามารถให้ได้ทุกวัน และทุกฤดูกาลสูตรพิเศษนี้ประกอบด้วย Astaxanthin , Spilurina , Wheat Germ , Krill meal , Garlic เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุก

ขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : GROWTH & COLOR 2IN1 FORMULA 6.5 kg 

เม็ดลอย : 990 บาท

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต & เร่งสี 2in1 เพื่อสุขภาพ โปรตีน 38%

สูตรใหม่ ออกแบบมาเพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มสีสันของปลในอาหารมื้อเดียว ด้วยคุณประโยชน์นี้สามารถให้ได้ทุกวัน และทุกฤดูกาลสูตรพิเศษนี้ประกอบด้วย Astaxanthin , Spilurina , Wheat Germ , Krill meal , Garlic เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุก

ขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : STAPLE FORMULA 1.25 kg 

เม็ดลอย : 185 บาท

ซากุระโค่ย สูตรมาตรฐาน ให้ปลากินได้ทุกวัน เพื่อสุขภาพ โปรตีน 32%

สูตรใหม่ เป็นอาหารปลาที่ถูกผลิตขึ้นด้วยความใ่ใจที่มีต่อการเจริญเติบโตปลาในช่วงที่เหมาะสม ช่วยสร้างความสมดุลต่อตัวปลาหลังจากกินอาหาร สูตรพิเศษนี้ประกอบด้วย Wheat Flour , Aoybean Meal , Whole Fish Meal , Krill Meal , Honey , Garlic เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : STAPLE FORMULA 6.5 kg 

เม็ดลอย : 920 บาท

ซากุระโค่ย สูตรมาตรฐาน ให้ปลากินได้ทุกวัน เพื่อสุขภาพ โปรตีน 32%

สูตรใหม่ เป็นอาหารปลาที่ถูกผลิตขึ้นด้วยความใ่ใจที่มีต่อการเจริญเติบโตปลาในช่วงที่เหมาะสม ช่วยสร้างความสมดุลต่อตัวปลาหลังจากกินอาหาร สูตรพิเศษนี้ประกอบด้วย Wheat Flour , Aoybean Meal , Whole Fish Meal , Krill Meal , Honey , Garlic เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : WHEAT GERM FORMULA 1.25 kg 

เม็ดลอย : 215 บาท

ซากุระโค่ย สูตรมาตรฐาน ให้ปลากินได้ทุกวัน เพื่อสุขภาพ โปรตีน 32%

สูตรใหม่ เป็นอารหารปลาที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทุกสภพาอากาศ ทั่งในช่วงอากาศเย็นหรือกาศเปลี่ยนแปลงก็สามารถให้ได้เพราะย่อยง่ายทำให้ปลาดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่ สูตรพิเศษนี้ประกอบด้วย Wheat Germ , Garlic , Wheat Flour , Brewer's Dried Yeast , Vitamin E / C , Soybean Meal , Whole Fish Meal เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : WHEAT GERM FORMULA 6.5 kg 

เม็ดลอย : 1,060 บาท

ซากุระโค่ย สูตรมาตรฐาน ให้ปลากินได้ทุกวัน เพื่อสุขภาพ โปรตีน 32%

สูตรใหม่ เป็นอารหารปลาที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทุกสภพาอากาศ ทั่งในช่วงอากาศเย็นหรือกาศเปลี่ยนแปลงก็สามารถให้ได้เพราะย่อยง่ายทำให้ปลาดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่ สูตรพิเศษนี้ประกอบด้วย Wheat Germ , Garlic , Wheat Flour , Brewer's Dried Yeast , Vitamin E / C , Soybean Meal , Whole Fish Meal เป็นต้น มีขนาด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ