SAKURA KOI

    ซากุระโค่ย อาหารปลาคาร์ฟแบรนด์ไทย ที่ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีเหมือนอาหารปลาคาร์ฟจากญี่ปุ่นเพื่อให้คนไทยได้ใช้อาหารปลาที่ดีในราคาประหยัด

ในอนาคตยังมีการพัฒนาให้อาหารปลาตอบโจทย์นักเลี้ยงปลามากขึ้น

SAKURA KOI : High Growth Formula 1.25kg

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต โปรตีน 42%

ประกอบด้วยโปรตีน จากแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูงประกอบไปด้วย หนอนไหม เนื้อปลา ตับปลาหมึก และตัวเคย ซึ่งอุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของ ปลาแฟนซีคาร์พให้เจริญเติบโต และวิตามินที่จำเป็นต่อปลาอีกหลายชนิดมีขนาดเม็ด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต โปรตีน 42%

ประกอบด้วยโปรตีน จากแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูงประกอบไปด้วย หนอนไหม เนื้อปลา ตับปลาหมึก และตัวเคย ซึ่งอุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของ ปลาแฟนซีคาร์พให้เจริญเติบโต และวิตามินที่จำเป็นต่อปลาอีกหลายชนิดมีขนาดเม็ด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : High Growth Formula 4kg

SAKURA KOI : High Growth Formula 6.5kg

ซากุระโค่ย สูตรเร่งโต โปรตีน 42%

ประกอบด้วยโปรตีน จากแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูงประกอบไปด้วย หนอนไหม เนื้อปลา ตับปลาหมึก และตัวเคย ซึ่งอุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของ ปลาแฟนซีคาร์พให้เจริญเติบโต และวิตามินที่จำเป็นต่อปลาอีกหลายชนิดมีขนาดเม็ด 3 size S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : GROWTH & PERFECT WHITE FORMULA 4 kg 

ซากุระโค่ย สูตรเร่งขาว เพื่อสุขภาพ โปรตีน 38%

สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพ ออกแบบเพื่อการเติบโตที่เหนือกว่า ปรับผิวขาวของปลาให้สมบูรณ์ขึ้น อย่างมีประสิทธภาพ เหมาะสำหรับ ผู้เลี้ยงที่ต้องการ

ให้ปลา ล่ำ ขาว สุขภาพดี ประกอบด้วย วีทเจิร์ม , กระเทียม สารประกอบอุดมไปด้วย วิตามินซี และวัตถุดิบคุณภ่าพดีมากมาย มีขนาดเม็ด 3 size

S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

SAKURA KOI : GROWTH & PERFECT WHITE FORMULA 1.25 kg 

ซากุระโค่ย สูตรเร่งขาว เพื่อสุขภาพ โปรตีน 38%

สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพ ออกแบบเพื่อการเติบโตที่เหนือกว่า ปรับผิวขาวของปลาให้สมบูรณ์ขึ้น อย่างมีประสิทธภาพ เหมาะสำหรับ ผู้เลี้ยงที่ต้องการ

ให้ปลา ล่ำ ขาว สุขภาพดี ประกอบด้วย วีทเจิร์ม , กระเทียม สารประกอบอุดมไปด้วย วิตามินซี และวัตถุดิบคุณภ่าพดีมากมาย มีขนาดเม็ด 3 size

S / M / L สำหรับปลาทุกขนาดตามความต้องการ

© 2023 by Demi Watson. Proudly created with Wix.com