JBL Kril 250 ml. DE/UK 40g.

JBK KRIL 250 ML. DE/UK โปรตีน 47%

คริลล์ที่ถูกนำไปแปรรูปเป็นเกร็ดเพื่อสะดวกต่อการกินของปลา และมีส่วนผสมของสาหร่าย ผักต่าง ๆ 

เพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ให้กับปลาของคุณ เหมากับทั้งปลาทะเล และ ปลาน้ำจืด

คุณสมบัติ

Crude protein : 47%

Crude fat : 6%

Crude fiber : 3.5%

Crude ash : 10.5%

JBL lguvert 250 ml. DE/UK 105g.

ราคา 150 บาท

JBK lguvert โปรตีน 12.5%

อาหารสำหรับอิกัวน่า มีโปรตีนต่ำ อุดมไปด้วยไฟเบอร์เพื่อสุขภาพที่ดี มีเส้นใบสูง สามารถย่อยได้ง่าย

และเสริมสุขภาพที่ดีของอิกัวน่ารวมถึงกิ้งก่าประเภทอื่นๆ

คุณสมบัติ

Crude protein : 12.5%

Crude fat : 2.5%

Crude fiber : 22%

Crude ash : 8.5%

JBL Turtle Food 250 ml. DE/GB 30g.

JBK Turtle Food โปรตีน 32%

อาหารเต่าเกรดพรีเมี่ยม นำเข้าจากเยอรมัน มีส่วนผสมของกุ้งแท้คุณภาพดีในอาหาร เหมาะสำหรับเต่าทุกชนิด

คุณสมบัติ

Crude protein : 32%

Crude fat : 4.5%

Crude fiber : 6.5%

Crude ash : 38%

ราคา 200 บาท

JBL Herbil 250 ml. DE/GB 120g.

JBK Herbil โปรตีน 14%

อาหารเต่าเกรดพรี่เมี่ยมนำเข้าจากเยอรมัน มีเส้นใยสูง มีโปรตีนจากพืชต่ำ เพื่อให้ระบบลำไส้ของเต่าย่อยไฟเบอร์ได้อย่างละเอียด

ช่วยให้สุขภาพเต่าแข็งแรง เหมาะสำหรับเต่าทุกชนิดโดยเฉพาะเต่าบก

คุณสมบัติ

Crude protein : 14%

Crude fat : 2%

Crude fiber : 14%

Crude ash : 2.1%

ราคา 240 บาท

JBL Novo Tom Artemia 100ml. DE/UK

JBK Novo Tom Artemia โปรตีน 43%

อาร์ทีเมียสำเร็จรูปชนิดผง เหมาะสำหรับลูกปลาแรกเกิด และปลาขนาดเล็ด 5-10 มิลลิเมตร มีส่วนผลมของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต

ที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลามากที่สุด

คุณสมบัติ

Crude protein : 43%

Crude fat : 8.5%

Crude fiber : 1.9%

Crude ash : 9%

ราคา 220 บาท

JBL Novo Bitz Refill 250 ml. CN/UK 100g.

ราคา 220 บาท

JBK Novo Bits Refill โปรตีน 46%

อาหารกึ่งลอยกึ่งจมตัวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสำหรับปอมปาดัวร์ที่สุด รวมไปถึงปลาสวยงามอื่นๆ อาทิเช่น กลุ่มปลาเขตร้อนขนาดเล็ก

อาหารแต่ละเม็ดจะจมในน้ำในลักษระที่แตกต่างกันเพื่อให้ปลาในโซนต่างๆ ของน้ำสามารถกินอาหารตามความต้องการของพวกมันได้

คุณสมบัติ

Crude protein : 46%

Crude fat : 6%

Crude fiber : 1.8%

Crude ash : 9.5%

JBL Novo Bitz Click 250 ml. CN/UK 100g.

ราคา 280 บาท

JBK Novo Bits Refill โปรตีน 43%

อาหารปลาที่ผ่านการตัดสรรวัถุดิบเพื่อโภชนาการที่สมบูรณ์ ปลาจะเติบโตและมีสีสันที่สดใส เหมาะกับปลาหลากหลายชนิด ที่มีขนาด 8-20 เซนติมเตร โดยเฉพาะ ปลาปอมปาดัวร์

คุณสมบัติ

Crude protein : 43%

Crude fat : 6%

Crude fiber : 3%

Crude ash : 10%

JBL Novo Tab 250 ml. DE/UK 160g.

ราคา 480 บาท

JBK Novo Bits Refill โปรตีน 44%

อาหารปลาชนิดเม็ดแท็ปที่ผลิตจากเนื้อปลา , กุ้ง , พัญพืช , ผัก , ยัสน์ , สาหร่าย และไข่ เหมาะสมกับปลาหลากหลายชนิดและหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 3-20 เซนติเมตร

คุณสมบัติ

Crude protein : 44%

Crude fat : 5%

Crude fiber : 3%

Crude ash : 10%

JBL Spirulina 250 ml. DE/UK 40 g.

ราคา 260 บาท

JBK Spirulina โปรตีน 34%

สาหร่ายสไปรูลิน่าแท้ 100% ชนิดเกล็ด ช่วยในการพัฒนาสีสันของตัวปลาให้สวยงามสดใส พร้อมสารอาหารอย่างผัก เส้นใย

และเนื้อกุ้งเพื่อเติมโปรตีนให้กับปลา

คุณสมบัติ

Crude protein : 34%

Crude fat : 5%

Crude fiber : 1.8%

Crude ash : 8%

JBL Grana Discus Refill 250 ml. DE/UK 100g.

ราคา 380 บาท

JBK Grana Discus Refill โปรตีน 43%

อาหารปลาที่ผ่านการคัดสรรวัถุดิบเพื่อโภชนาการที่สมบูรณ์ ปลาจะเติบโตและมีสีสันที่สดใส เหมาะกับปลาหลากหลายชนิด ที่มีขนาด 8-20 เซนติเมตร โดยเฉพาะปลาปอมปาดัวร์

คุณสมบัติ

Crude protein : 43%

Crude fat : 6%

Crude fiber : 13%

Crude ash : 10%

JBL Mari Pearls Click 250 ml. DE/UK 140g.

ราคา 400 บาท

JBK Mari Pearls Click โปรตีน 38%

อาหารเม็ดเกรดพรีเมี่ยมสำหรับปลาทะเลขนาด 5-20 ซม. เม็ดอาหารเป็นแบบกึ่งจมกึ่งลอย เหมาะกับปลาในทุกระดับน้ำ

อาหารชนิดนี้ไม่ทำให้น้ำขุ่น เนื่องจากการย่อยที่ดีของอาหาร ซึ่งช่วยลดการขับถ่ายของปลา

ฝาแบบคลิ๊ก สามารถให้อาหารปลาได้อย่างสะดวกและรักษาคุณภาพอาหารได้ดี

คุณสมบัติ

Crude protein : 38%

Crude fat : 4%

Crude fiber : 4.5%

Crude ash : 10.5%

JBL Grana Discus Click 250 ml. DE/UK 100g.

ราคา 420 บาท

JBK Grana Discus Click โปรตีน 46%

อาหารกึ่งลอยกึ่งจมตัวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับปอมปาดัวร์ที่สุด รวมไปถึงปลาสวยงามอื่นๆ อาทิเช่น กลุ่มปลาเขตร้อนขนาดเล็ก อาหารแต่ละเม็ดจะจมน้ำในลักษณะที่แตกร่างกันเพื่อให้ปลาในโซนต่างๆ ของน้ำสามารถกินอาหารตามความต้องการของมันได้

ฝาแบบคลิ๊ก สามารถให้อาหารปลาได้อย่างสะดวกและรักษาคุณภาพอาหารได้ดี

คุณสมบัติ

Crude protein : 46%

Crude fat : 6%

Crude fiber : 1.8%

Crude ash : 9.5%

JBL Tabis 250 ml. 160g.

ราคา 680 บาท

JBK Tabis โปรตีน 44%

มีส่วนผสมจากคริลล์และสาหร่ายสไปรูลิน่า อุดมไปด้วยโปรตีนและสารเร่งสีจากธรรมชาติ ปลาจึงสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

Crude protein : 44%

Crude fat : 5%

Crude fiber : 2.5%

Crude ash : 11.2%

JBL Maris 250 ml. DE/UK 40g.

ราคา 230 บาท

JBK Maris โปรตีน 44%

อาหารชนิดเกล็ดสำหรับปลาทะเล มีส่วนผสมของคริลล์เกรดคุณภาพ และผักชนิดต่างๆ อุดมไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต

คุณสมบัติ

Crude protein : 44%

Crude fat : 5%

Crude fiber : 2.5%

Crude ash : 11.2%

JBL Mari Pearls 1L. 520g.

ราคา 780 บาท

JBK Maris Pearls โปรตีน 38%

อาหารเม็ดเกรดพรีเมี่ยมสำหรับปลาทะเลขนาด 5-20 เซนติเมตร เม็ดอาหารเป็นแบบกึ่งจมกึ่งลอย เหมาะกบัปลาในทุกระดับน้ำ อาหารชนิดนี้ไม่ทำให้น้ำขุ่น เนื่อวจากการย่อยที่ดีของอาหาร ซึ่งช่วยลดการขับถ่ายของปลา

คุณสมบัติ

Crude protein : 38%

Crude fat : 4%

Crude fiber : 4.5%

Crude ash : 10.5%

JBL NO2 Nitrite Tes-Set

ราคา 360 บาท

JBK NO2 Nitrite Test-Set

ชุดวัดค่าไนเตรทคุณภาพสูง มาพร้อมแถบเช็คค่าน้ำ 9 สี สามารถวัดค่าน้ำได้อย่างละเอียด

1 กล่อง สามารถ ใช้วัดค่าน้ำได้ประมาณ 50 ครั้ง

JBL Pro Aquatest NO3 Nitrate

ราคา 550 บาท

JBK Pro Aquatest NO3 Nitrate

ชุดวัดค่าไนเตรทคุณภาพสูง มาพร้อมแถบเช็คค่าน้ำ 11 สี สามารถวัดค่าน้ำได้อย่างละเอียด

1 กล่อง สามารถ ใช้วัดค่าน้ำได้ประมาณ 50 ครั้ง

JBL NH4 Ammonium Test-Set

ราคา 550 บาท

JBK NH4 Ammonium Test-Set

ชุดวัดค่าแอมโมเนียมคุณภาพสูง มาพร้อมแถบเช็คค่าน้ำ 9 สี สามารถวัดค่าน้ำได้อย่างละเอียด

1 กล่อง สามารถ ใช้วัดค่าน้ำได้ประมาณ 50 ครั้ง

JBL pH 7.4-9.0 Test-Set

ราคา 320 บาท

JBK pH 7.4-9.0 Test-Set

ชุดวัดค่า pH คุณภาพสูง สามารถใช้ได้ทั้งปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ซ

1 กล่อง สามารถ ใช้วัดค่าน้ำได้ประมาณ 80 ครั้ง

JBL Easy Test 7 in 1

ราคา 800 บาท

JBK Easy Test 7 in 1

แถบวัดค่าน้ำ ที่สามารถวัดค่าน้ำได้ถึง 7 ชนิด ในเวลาเพียง 1 นาที

สามารถวัดค่า pH , NO2 , NO3 , KH , GH , CI2 และ CO2

1ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ซ ให้ค่าน้ำที่แม่นยำ 1 กล่อง ใช้ได้ 50 ครั้ง

JBL Pro Slient a300

ราคา 1,800 บาท

JBK Pro Silent a300

ปั้มน้ำสำหรับตู้ปลาขนาด 100-400 ลิตร เสียงเงียบมาก สามารถใช้กับตู้ปลาในห้องนอนได้ มาพร้อมสายออกซิเจน หัวทราย วาล์วปรับออกซิเจน

JBL Pro Slient a200

ราคา 1,500 บาท

JBK Pro Silent a200

ปั้มน้ำสำหรับตู้ปลาขนาด 50-300ลิตร เสียงเงียบมาก สามารถใช้กับตู้ปลาในห้องนอนได้ มาพร้อมสายออกซิเจน หัวทราย วาล์วปรับออกซิเจน

JBL Pro Slient a100

ราคา 1,250 บาท

JBK Pro Silent a100

ปั้มน้ำสำหรับตู้ปลาขนาด 40-150ลิตร เสียงเงียบมาก สามารถใช้กับตู้ปลาในห้องนอนได้ มาพร้อมสายออกซิเจน หัวทราย วาล์วปรับออกซิเจน

JBL Pro Temp S 300+

ราคา 1,450 บาท

JBK Pro Temp S 300+

ฮีทเตอร์ปรับอุณหภูมิ สำหรับตู้ปลาขนาด 160-400 ลิตร

สามารถปรับอุณหภูมิระหว่าง 20-34 องศาเซลเซียส

ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ +/- ไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส

JBL Pro Temp S 200+

JBK Pro Temp S 200+

ฮีทเตอร์ปรับอุณหภูมิ สำหรับตู้ปลาขนาด 100-300 ลิตร

สามารถปรับอุณหภูมิระหว่าง 20-34 องศาเซลเซียส

ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ +/- ไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส

JBL Pro Temp S 100+

JBK Pro Temp S 200+

ฮีทเตอร์ปรับอุณหภูมิ สำหรับตู้ปลาขนาด 50-160 ลิตร

สามารถปรับอุณหภูมิระหว่าง 20-34 องศาเซลเซียส

ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ +/- ไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส

JBL Artemio Mix 230g.

JBK Artemio Mix 230g.

ผงอาร์ทีเมีนผสมเกลือ ใช้ฟักตัวเพื่อเป็นอาหารปลาแรกเกิด ใช้งานง่ายเพราะผสมเกลือมาแล้ว

อัตราเกิด 100% ภายใน 24-48 ชั่วโมง

ใช้เพาะได้ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง

เห็นผลดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับชุดเพาะอาร์ทีเมีย JBL Artemio Set (Complete)

JBL Artemio Set (COmplete)

JBK Artemio Set (Complete)

ชุดเพาะอาร์ทีเมีย อาหารปลาแรกเกิด

อัตราเกิด 100% ภายใน 24-48 ชั่วโมง

ให้ผลดีเมื่อใช้ร่วมกับผงอาร์ทีเมีย JBL Artermio MIx

JBL Cristal Profi e1502 Greenlin

JBK Cristal Profi e1502 Greenlim

กรองนอกคุณภาพสูง สำหรับตู้ปลาขนาด 200-700 ลิตร

ขนาด (ยาวxกว้างxสูง): 20x23x48 เซนติเมตร

ติดตั้งง่าย พร้อมทำงานได้ทันที

JBL Cristal Profi e902 Greenlin

JBK Cristal Profi e902 Greenlim

กรองนอกคุณภาพสูง สำหรับตู้ปลาขนาด 90-300 ลิตร

ขนาด (ยาวxกว้างxสูง): 18x20x40 เซนติเมตร

ติดตั้งง่าย พร้อมทำงานได้ทันที

ราคา 1,350 บาท

ราคา 1,250 บาท

ราคา 1,250 บาท

ราคา 420 บาท

ราคา 2,200 บาท

ราคา 8,000 บาท

ราคา 5,500 บาท