Kenta

อาหารปลาทอง Kenta อาหารนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาทองมีก๊าซในทางเดินอาหาร แก๊สที่จะทำให้เกิดความไม่สมดุลของปลา ทำให้หัวหล่น ยกหางขึ้น ทำให้ปลาว่ายน้ำลำบากหลังจากใช้อาหารปลาทอง “เคนตะ” เศษปลาทองจะออกมานานและเต็ม บางครั้งจับฟองอากาศพร้อมกับดึงก๊าซออกจากทางเดินอาหาร

“เคนตะ” ถูกสร้างมาให้เป็นแหล่งอาหารหลักของปลาทองและมีวิตามินหลายชนิดเพื่อเพิ่มการเผาผลาญ มันสามารถผสมกับอาหารปลาอื่น ๆ ที่มีโปรตีนสเพื่อให้เป็นอาหารที่สมดุล ส่วนผสมหลักสำหรับ “Kenta” คือแคลเซียมออร์แกนิคเพื่อเสริมสร้างครีบและหาง และกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้